Vĩnh Hội chân thành cảm ơn quý khách đã tin tưởng lựa chọn dịch vụ của chúng tôi. Vĩnh Hội xin báo giá thi công dịch vụ sơn nhà trọn gói theo m2 như sau:

1. Sơn Kova

Sơn trong nhà:

 • Sơn 2 nước sơn lót K109-Gold – 2 nước sơn màu bóng: K871-Gold: 
 • Sơn 2 nước sơn lót K109-Gold – 2 nước sơn màu bán bóng: K5500-Gold: 
 • Sơn 2 nước sơn lót K109-Gold – 2 nước sơn màu mịn: K260-Gold: 

Sơn ngoài nhà:

 • Sơn 2 nước sơn lót K209-Gold – 2 nước sơn màu bóng K360-Gold:  
 • Sơn 2 nước sơn lót K209-Gold – 2 nước sơn màu mịn K5501-Gold:  
 • Sơn 2 nước sơn lót K209-Gold – 2 nước sơn màu bóng K261-Gold:  
 • Chống thấm ngoài nhà

2. Sơn Dulux

Sơn trong nhà:

 • Sơn 2 nước sơn lót – 2 nước sơn màu bóng
 • Sơn 2 nước sơn lót  – 2 nước sơn màu bán bóng:
 • Sơn 2 nước sơn lót – 2 nước sơn màu mịn

Sơn ngoài nhà:

 • Sơn 2 nước sơn lót  – 2 nước sơn màu bóng:  
 • Sơn 2 nước sơn lót  – 2 nước sơn màu mịn :  
 • Sơn 2 nước sơn lót  – 2 nước sơn màu bóng 
 • Sơn chống thấm tường

3.Sơn Spec hello

Sơn trong nhà:

 • Sơn 2 nước sơn lót – 2 nước sơn màu bóng
 • Sơn 2 nước sơn lót  – 2 nước sơn màu bán bóng:
 • Sơn 2 nước sơn lót – 2 nước sơn màu mịn

Sơn ngoài nhà:

 • Sơn 2 nước sơn lót  – 2 nước sơn màu bóng:  
 • Sơn 2 nước sơn lót  – 2 nước sơn màu mịn :  
 • Sơn 2 nước sơn lót  – 2 nước sơn màu bóng 
 • Sơn chống thấm

4. Sơn Rubit

Sơn trong nhà:

 • Sơn 2 nước sơn lót – 2 nước sơn màu bóng
 • Sơn 2 nước sơn lót  – 2 nước sơn màu bán bóng:
 • Sơn 2 nước sơn lót – 2 nước sơn màu mịn

Sơn ngoài nhà:

 • Sơn 2 nước sơn lót  – 2 nước sơn màu bóng:  
 • Sơn 2 nước sơn lót  – 2 nước sơn màu mịn :  
 • Sơn 2 nước sơn lót  – 2 nước sơn màu bóng