DANH MUC CONG VIEC THI CONG Xây dựng Việt Thái

DANH SÁCH CÔNG VIỆC THI CÔNG

phần móng

01. Công tác chuẩn bị trước khi công

– Xác định phương vị của ngôi nhà.

– Xác định Cốt cao độ, vị trí gửi cốt

– Xác định khu vực tập kết vật tư, vật tư rời, vật tư cần che chắn..

– Chuẩn bị nguồn điện, nước;

– Kiểm tra công trình lân cận (nếu có tiếp giáp) và chụp ảnh, làm biên bản hiện trạng nếu có thể.

 

02. Công tác giác móng

– Chủ đầu tư cần cung cấp phương vị (hướng và vị trí) của ngôi nhà, cung cấp Cost cao độ của nền nhà.

– Kỹ sư thi công cùng thợ tiến hành giác móng: Đóng cọc tim & gử tim trục, căng dây tim trục, rắc vôi đánh dấu đường viền của hố đào để máy đào căn cứ vào đó đào móng.

– Kỹ sư gửi mốc cao độ, kiểm tra vuông của các góc giao bằng cách áp dụng công thức Pitago: 60^2 + 80^2 = 1000 (mm)

 

03. Công tác đào đất móng

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

04. Công tác lót móng

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

05. Công tác gia công lắp đặt cốt thép móng

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

06. Công tác gia công lắp đặt ván khuôn móng

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

07. Công tác bê tông móng

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

08. Công tác xây móng

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

09. Công tác lắp đặt hệ thống kỹ thuật ngầm

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

10 Công tác đắp đất nền, đầm nền

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

11 Công tác phòng chống mối

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

12 Công tác gia cố nền móng

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

NẾU BẠN CẦN TƯ VẤN KỸ THUẬT

Các kỹ sư của Vũ Gia luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn về các vấn đề kỹ thuật xây dựng – luôn miễn phí dù bạn không sử dụng dịch vụ của Vũ Gia.