Bên cạnh việc phát triển kinh doanh, Việt Thái luôn quan tâm đến trách nhiệm cộng đồng.

Hàng năm, Việt Thái luôn dành ra một phần quỹ nhất định để thực hiện việc công ích như đền ơn đáp nghĩa những gia đình có công với cách mạng, tham gia hỗ trợ người yếu thế trong xã hội, hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn trong khu dân cư mà Việt Thái đang hoạt động.

Từ lãnh đạo đến các cán bộ công nhân viên Việt Thái đều thấu hiểu được giá trị của sự phát triển bền vững – “không phải là có được bao nhiêu mà là có thể cho đi được bao nhiêu”

Mọi sự liên hệ, xin vui lòng gửi về địa chỉ: admin@xaydungvietthai.com

Trân trọng cảm ơn!