Project details

Xây dựng điểm trường Lân Quan – Đồng Hỷ – Thái Nguyên

Date
12 May 2017
Nhà tài trợ
Nhật Bản
Loại dự án
Công trình xã hội - công ích

Điểm trường Lân Quan, xã Sa Lung, huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên là một trong những ngôi trường được xây dựng theo chương trình hỗ trợ “xây dựng điểm trường hữu nghị – thân thiện” của AEFA – Hiệp hội hữu nghị  và giáo dục Châu Á – Nhật Bản.