Service details

jan 4, 2016

Xây trường Vùng cao

Việt Thái đã thực hiện nhiều dự án xây trường vùng cao do N.G.O Nhật Bản, Hàn Quốc tài trợ với hơn 30 ngôi trường đã được xây dựng từ năm 2015.

Tag: