ProCons Việt Nam đặt các yếu tố sau làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động kinh doanh của mình:

Về chất lượng sản phẩm thi công xây dựng:  “TRI ÂN – TÍN – TÂM”

*Làm ĐÚNG: Đúng thiết kế – đúng quy trình – đúng trách nhiệm

*Làm ĐỦ: Đủ cấp phối vật liệu, đủ vật tư, đủ quy chuẩn

*Làm TỐT: Làm tốt quy trình, chất lượng, tiến độ công việc.

Về sản phẩm kinh doanh:Tôn trọng sự thật – NHÂN QUẢ

Nên được hưởng xứng đáng với những gì mình được hưởng, không bán hàng kém chất lượng, hàng giả, hàng nhái để trục lợi. Không gian dối trong kinh doanh buôn bán. Đặt lợi ích các bên – Bên cung cấp – bên bán – bên mua đều nhau.

Về con người: Xác định “con người là tài sản đáng giá nhất của Doanh nghiệp

Tất cả các nhân sự của ProCons Việt Nam đều có tư cách đạo đức, có phong cách đúng đắn, có chuẩn mực rõ ràng, biết lắng nghe, biết xây dựng, biết hoàn thiện và vươn lên tầm cao mới.