công việc chính của tư vấn giám sát

giammsat 2 Xây dựng Việt Thái

kiểm tra hồ sơ thiết kế

Kỹ sư Tư vấn giám sát chất lượng sẽ kiểm tra hồ sơ thiết kế về các phương diện:
– Sự phù hợp của thiết kế;
– Mức độ hợp lý của việc sử dụngvật tư;
– Biện pháp thi công giữa Chủ đầu tư và thầu thợ;
– Danh mục công việc và khối lượng thi công.

*Kỹ sư giám sát không tham gia vào việc hợp đồng đơn giá thi công giữa Chủ đầu tư và thầu thợ.

giám sát thi công

Trong quá trình thi công xây dựng, Kỹ sư giám sát sẽ thực hiện các công việc sau :
– Kiểm tra tiến độ và kỹ thuật thi công của thầu thợ;
– Kiểm tra vật liệu đầu vào;
– Kiểm tra cấp phối vật tư;
– Lập hồ sơ giám sát chất lượng.
– Các công việc chuyên môn khác.

*Kỹ sư giám sát không tham gia vào việc hợp đồng đơn giá thi công giữa Chủ đầu tư và thầu thợ.

Tu van giam sat thi cong Xây dựng Việt Thái

Latest News

Cập nhật tin tức và các kinh nghiệm thi công từ các kỹ sư của Vũ Gia .

Xem nội dung

bạn cần tư vấn về xây dựng

Các kỹ sư của Vũ Gia luôn sẵn sàng chia sẻ và hỗ trợ bạn về tất cả các vấn đề về xây dựng. Hãy liên hệ với chúng tôi bất cứ khi nào bạn cần hỗ trợ.